• Horizon Creative ILT Kennisbeurs Nieuwegein signing
  • Horizon Creative ILT Kennisbeurs Nieuwegein signing
  • Horizon Creative ILT Kennisbeurs Nieuwegein signing
  • Horizon Creative ILT Kennisbeurs Nieuwegein signing
project
ILT Kennisbeurs signing
locatie
NBC Nieuwegein
client
Congress by Design
datum
Juli 2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardig toezicht en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast.

Voor de jaarlijkse kennisbeurs van het ILT maakte Horizon Creative een bewegwijzering op maat in het NBC in Nieuwegein. Het project is turn-key opgeleverd aan de opdrachtgever, waarbij Horizon Creative ook de gehele productie en montage heeft verzorgd.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Congress by Design.